کنه زعفران

کنه زعفران کنه زعفران مهمترین آفت مناطق زعفران کار که هر ساله خسارت بالایی را متحمل زعفران کاران می کند. زرد شدن زودهنگام سبزینه زعفران و رشد کم سبزینه زعفران نشان از فعالیت کنه می باشد. کنه جزو آفات مکنده می باشد و در نتیجه تغذیه از شیره گیاهی باعث از بین رفتن کامل پیاز

ادامه مطلب

در مراحل زاچ آب چگونه پیاز زعفران تقویت میگردد

در مراحل زاچ آب چگونه پیاز زعفران تقویت میگردد جهت افزایش کیفیت تیج های گلهای زعفران  از کودهای پتاس بالا در ابیاری دوم استفاده کنید…محلولپاشی ریزمغذی ها در زمان ظهور برگها توصیه میگردد     بازدید: 2

ادامه مطلب

کود مایع برای پیاز زعفران

کود مایع برای پیاز زعفران توجه: در زمان کشت  پیاز زعفران کود روی پیاز نریزید که زعفران را از بین میبرد فقط  پیاز زعفران ضدعفونی کنید و سپس کشت کنید کود دهی  پیاز از مهر ماه همزمان با آب آبیاری اول شروع میگردد بازدید: 3

ادامه مطلب

روش کاشت زعفران درگلدان

روش کاشت زعفران درگلدان ایتدا مقداری پیاز زعفران تهیه کنید. این مقدار را درتعدادی گلدان سفالی بزرگ و داخل هرگلدان پنج قسمت وهرقسمت پنج پیاز در چاله هایی به عمق پانزده سانتی متری میتوان کاشت و آبیاری ده روز پس ازکاشت و تا بهار آب باران وبرف برای آن کافیست و اویل بهار رو به

ادامه مطلب

کاشت زعفران در گلخانه

کاشت زعفران در گلخانه بازدید: 0

ادامه مطلب
, , , , ,