لیست سموم علف کش

لیست سموم علف کش

-علفکش مایستر (فورام سولفورون+یودوسولفورون متیل ) 31ODگرم درلیتر محصول شرکت بایر آلمان برای کنترل علفهای هرز برگ باریک وپهن برگ ذرت با دز 1.5 لیتر درهکتار

-علفکش بستا (گلوفوسینت آمونیم) 500گرم درلیتر SD محصول شرکت بایر آلمان برای کنترل علف های هرز باغات بخصوص مرکبات بسته به نوع علف هرز با دز 3 تا 15 لیتر درهکتار

 – علف کش اکوییپ (فورام سولفورون +ایمن کننده ایزوکسادیفن- اتیل )22.5 OD ساخت بایر آلمان برای کنترل علفهای هرز پهن برگ وباریک برگ مزارع ذرت به میزان 2.5 لیتر درهکتار

-علفکش سنکور (متری بوزین) DF75% محصول شرکت بایر آلمان برای کنترل علفهای هرز پهن برگ وباریک برگ در در محصولات سیب زمینی ، گوجه فرنگی ، سویا ، نیشکر و هویج می باشد وبسته به بافت خاک بادز 0.5 تا یک کیلو درهکتاروبه دو صورت پیش وپس رویشی میتوان استفاده کرد.

– علف کش کریسمت ( آمترین + تری فلوکسی سولفرون سدیم ) WG 75% ساخت سینجنتا برای کنترل علفهای هرز مزارع تیشکر بویژه اویارسلام بصورت پس رویشی میزان مصرف 2-2.5 کیلو در هکتار

 – علف کش تیتوس ( ریم سولفورون ) DF 25% ساخت دوپونت برای مبارزه با علفهای هرز مزارع ذرت دانه ای به نسبت 40 گرم در هکتار

 

– علف کش فوزیلید فورت ( فلوآزیفوپ پی بوتیل ) EC 15% ساخت سینجنتا علیه علفهای هرز نازک برگ گوجه فرنگی به نسبت 1 تا 1.5 لیتر در هکتار

– علف کش کانووی ( پرومترین + فلومترون ) DF 88% ساخت نوفارم علیه علفهای هرز مزارع پنبه بصورت پس از کشت مقدار مصرف 2.5 کیلوگرم در هکتار

– علف کش کارمکس ( دیورون ) DF 90% ساخت نوفارم علیه علفهای هرز بایک برگ و پهن برگ نیشکر بصورت پس از کشت و قبل از رویش علف هرز میزان مصرف 4 کیلو در هکتار

– علف کش سلکت سوپر ( کلتودیم ) EC 12% برای مبارزه با علفهای هرز یکساله و چند ساله باریک برگ چغندر و سویا بصورت پس رویشی به میزان یک لیتر در هکتار

– علف کش ویدمستر ( گلایفوزیت با املاح دوگانه ) SL 36% ساخت نوفارم استرالیا برای مبارزه با علفهای هرز باغات میوه و مرکبات و اراضی غیر مزروعی بصورت پس رویشی به نسبت 1.5 لیتر در هکتار.

– علفکش لونترال – واچ ( کلوپیرالید ) SL 30% علیه علفهای هرز مزارع کلزا ( کمپوزیته ، لگومینه ، چتریان و هفت بندها) پس از رویش علفها به میزان 800 سی سی در هکتار

– علف کش آتلانتیس (مزوسولفورون + یدوسولفورون + ایمن کننده ) OD 1/2% ساخت بایرآلمان جهت کنترل علفهای هرز پهن برگ و نازک برگ گندم مقدار مصرف 1.5 لیتر در هکتار

– علف کش بوتیزان استار ( متازاکلر + کوئین مراک ) SC 41% ساخت BASF جهت کنترل علفهای هرز یکساله پهن برگ و باریک برگ کلزا بصورت پیش رویشی به میزان 2.5 لیتر در هکتار

– علف کش پرسوئیت (ایمازاتاپیر ) SL 10% ساخت BASF علفکش دو منظوره انتخابی و سیستمیک قابل مصرف در یونجه و گیاهان تیره بقولات که برای کنترل سس یونجه ترجیحا” پیش از اتصال رشته های سس مصرف شود میزان مصرف 1 تا 0.75 لیتر پس از رویش ( مرحاه 2-5 برگی یونجه )

– علف کش کروز ( نیکوسولفورون ) SC 4% ساخت BASF جهت کنترل علفهای هرز یکساله و چندساله باریک برگ و پهن برگ مزارع ذرت بصورت پس رویشی میزان مصرف 2 لیتر در هکتار

– علف کش آپیروس ( سولفوسولفورون) WG 75% ساخت مونسانتو برای کنترل علفهای هرز باریک برگ و پهن برگ در مزارع گندم مقدار مصرف 25 گرم در هکتار به همراه سورفکتانت در زمانی که علف هرز 4تا6 برگی است

– علف کش پنترا ( کوئیزالوپ پی تفوریل ) ساخت کمتورا برای کنترل علفهای هرز باریک برگ در محصولات پهن برگ و پیازی مثل سویا ، کلزا، سیب زمینی، سیر ، پیاز ، لوبیا … میزان مصرف 1تا 1.5 لیتر در هکتار

– علف کش کورن آپ ( استوکلر ) EC 50% برای کنترل علفهای هرز باریک برگ و پهن برگ ذرت قبل یا بعد از کاشت محصول بصورت قبل از رویش علفهای هرز به میزان6تا 7 لیتر درهکتار

– علف کش آکسیال ( پینوکسادن + ایمن کننده ) EC ساخت سینجنتا برای کنترل علفهای هرز باریک برگ گندم و جو بصورت انتخابی و پس رویشی میزان مصرف 0.5 لیتر در هکتار (قابل اختلاط با گرانستار)

علف کش دیالن سوپر ساخت سینجنتا برای کنترل علفهای هرز پهن برگ یکساله و چند ساله گندم وجو و همچنین نیشکر و ذرت و سورگوم میزان مصرف 800 میلی لیتر در هکتار

– علف کش اولتیما( نیکوسولفورون + ریم سولفورون ) WG 75% جهت کنترل علفهای هرز باریک برگ و پهن برگ ذرت دانه ای پس از رویش علفهای هرز ( نباید ذرت بیش از 6 برگی باشد )مقدار مصرف 175 گرم در هکتار

لیست سموم کنه کش

لیست سموم حشره کشها

لیست سموم نماتد کش

بازدید: 7

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *